• 1
    Identificació del pagament
  • 2

    Dades del pagament

  • 3
    Confirmació
Pagament de Recaptacions
Ajuntaments i Organismes
Rebuts modalitat 1
Identificación del pago.
 
081942
(07 núm.)
(12 núm.)
(en euros)