• 1
    Identificació del pagament
  • 2

    Dades del pagament

  • 3
    Confirmació
Pagament de Recaptacions
Ajuntaments i Organismes
Rebuts modalitat 2
Identificación del pago.
 

(les trobarà en el document de pagament)

081942
(10 núm.)