Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 04/07/2020


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% del seu patrimoni en valors de RendaVariable de països emergents.

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 4.005
Patrimoni [01-07-2020]: 44.994.551,91 €
Valor de participació al tancament del dia [01-07-2020]: 19,58950407 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:7,43%
 • Últims 5 exercicis:4,43%
 • Últims 10 exercicis:4,04%
 • Últims 15 exercicis:6,1%
 • Últims 20 exercicis:3,23%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 01/07/2020 )

 • Des de 01/01/2020:
  -9,06%
 • Últims 12 mesos:
  -3,93%
 • Rendibilitat del trimestre
  (dades des del 01/04/2020
  al 30/06/2020):
  15.77%
Rendibilitat:
20152016201720182019
-9,65% 10,83% 19,47% -13,63% 20,18%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.BOLSA EMERG.,FON.PEN.
 • Número en el registre especial del fons: F0662
 • Número en el registre especial del pla: N1821
 • Auditor del fons: Deloitte S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.8602%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat