Informació del pla de previsió social individual i GeroCaixa, EPSV individuals

  • Fitxa del pla (Pdf)
  • Fitxa de l’últim trimestre publicat
  • Reglament del pla (Pdf)
  • Declaració dels Principis de la Política d’Inversió (Pdf)
  • Comptes anuals i informe de gestió (Pdf)