No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 26/09/2017


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 100% en Renda Variable internacional. Podrà invertir fins a un 10% en actius alternatius.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 15/03/2004
Nombre de partícips: 25.987
Patrimoni [24-09-2017]: 316.111.625,65 €
Valor de participació al tancament del dia [24-09-2017]: 18,26760226 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (24/09/2017)

Dipòsits (4,77%)

Fons d'inversió (73,37%)

Tresoreria (21,86%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:2,95%
 • Últims 5 exercicis:10,07%
 • Últims 10 exercicis:0,41%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 24/09/2017 )

 • Des de 01/01/2017:
  10,67%
 • Últims 12 mesos:
  16,01%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/04/2017
al 30/06/2017):

2.25%

Rendibilitat:
20122013201420152016
19,42% 24,03% 2,44% 7,28% -0,73%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA SELECCION, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F1062
 • Número en el registre especial del pla: N3326
 • Auditor del fons: MAZARS
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,3 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,22 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0042% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat