PlanCaixa RV Mixta

 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 27/10/2016


Objectius de la inversió: Inversió mixta (renda variable màxima 70%). Actualment la inversió en renda variable es realitza mitjançant Futurs dels principals índexs de referència.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 16/11/1998
Nombre de partícips: 34.506
Patrimoni [25-10-2016]: 189.992.389,15 €
Valor de participació al tancament del dia [25-10-2016]: 7,35157285 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (25/10/2016)

Deute Públic (36,94%)

Fons d'inversió (0,26%)

Renda Fixa (16,46%)

Renda Variable (43,12%)

Tresoreria (3,22%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:6,96%
 • Últims 5 exercicis:4%
 • Últims 10 exercicis:1,87%
 • Últims 15 exercicis:0,99%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 25/10/2016 )

 • Des de 01/01/2016:
  -0,80%
 • Últims 12 mesos:
  -2,90%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/07/2016
al 30/09/2016):

2.37%

Rendibilitat:
20112012201320142015
-9,51% 9,86% 13,30% 2,97% 4,88%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA RV MIXTA, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0524
 • Número en el registre especial del pla: N1542
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,5 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat