Tractaments basats en l'interès de CaixaBank

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CaixaBank o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons estableix l'art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d'aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l'últim preval. En cas contrari, no realitzaríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l'anàlisi de ponderació de l'interès legítim d'un tractament enviant la seva consulta a l'adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l'interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (C). Indiquem per a cadascun d'ells: l'interès legítim de CaixaBank, la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament), i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades)

L'interès legítim de CaixaBank per realitzar aquest tractament és dur a terme una gestió de les relacions amb els empleats i proveïdors basada en l'anàlisi del seu acompliment professional.

La finalitat d'aquest tractament és analitzar les operacions i contractacions que empleats, agents i proveïdors mantenen amb els clients, per poder fer seguiment del seu acompliment professional.

En aquests tractaments de dades, es tracta la informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida. Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Les operacions de tractament que es realitzen gestió de l'acompliment d'empleats, agents i proveïdors és:

 • Seguiment de l'activitat comercial dels empleats, agents i proveïdors per al càlcul d'incentius i premis.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

L'interès legítim de CaixaBank per realitzar aquest tractament és evitar fraus que li suposin pèrdues econòmiques o reputacionals.

La finalitat d'aquest tractament és la lluita contra el frau que pot afectar tant CaixaBank com a vostè, i la resta dels nostres clients.

Les operacions de tractament que es realitzen en la lluita contra el frau, són:

 • Consultar la seva identitat i la validesa dels documents identificatius aportats davant les bases de dades nacionals i internacionals gestionades per les forces i cossos de seguretat, i organitzacions anàlogues com ara la INTERPOL (Organització Internacional de Policia Criminal), per validar que vostè és el titular del document identificatiu que ens aporta i per protegir-lo del frau de suplantació (que una altra persona es faci passar per vostè).
 • Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes per protegir els nostres clients del frau en canals electrònics i prevenir ciberatacs.

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.

L'interès legítim de CaixaBank és fer el seguiment de l'evolució del negoci de l'Entitat, estudiar el comportament i evolució de la cartera de clients, productes i serveis, i dissenyar-ne de nous.

La finalitat d'aquest tractament és realitzar informes estadístics i models matemàtics que permetin el seguiment de l'activitat de l'Entitat.

Les operacions de tractament que es realitzen en la creació d'informes estadístics per al seguiment i la gestió de l'activitat de CaixaBank són:

 • Agrupació de les dades dels clients i les seves Relacions Contractuals per confeccionar estadístiques
 • Tractament de les dades estadístiques per a la confecció d'informes de gestió i la creació de models matemàtics

Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5 de la nostra Política de Privacitat (www.caixabank.com/politicaprivacitat), són:

 • Dades facilitades per vostè
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament

El responsable d'aquest tractament és CaixaBank. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables.